zondag 6 april 2014

Content catalogus voor digitaal leermateriaal

Ed Clevers van ROC Nijmegen en Chantal Vos van het Ontwikkelcentrum vertellen over het gebruik van een digitaal leermagazijn in (Euregionaal) onderwijs. In alle bedrijfstakken die van belang zijn voor de Euregionale arbeidsmarkt wordt steeds meer gevraagd naar werknemers die om kunnen gaan met klanten, collega's en opdrachtgevers uit het buurland. In dat kader worden leermiddelen ontwikkeld die vaktaal, beroepscompetenties en bedrijfscultuur van beide landen bevat.

Om deze leermiddelen eenvoudig beschikbaar te maken voor inzet bij de lessen in zowel Duitsland als Nederland wordt er gebruik gemaakt van een digitaal leermagazijn. In dit leermagazijn bevinden zich leermiddelen, die eenvoudig getoond kunnen worden op de computer van de gebruiker en gearrangeerd kunnen worden voor inrichting van de afzonderlijke lessen. Bijzonder aan deze omgeving is dat deze omgeving is gericht op de euregio. Log je in vanuit Duitsland dan is de omgeving in het Duits bijvoorbeeld.

Helaas lukt het niet om naar de echte omgeving te kijken, het werden dus PPT plaatjes. Blijft toch altijd lastig zowel tijdens een conferentie als in de klas. Dat moeten we toch kunnen oplossen ?!! Op een vraag of er gedeeld kon worden moest vooralsnog ontkennend geantwoord woorden.

Dan blijft over dat er wellicht een mooie bak met content wordt ingericht, waar goed gevonden kan worden en mooie arrangementen worden samengesteld. Dan is de uitdaging voor de school hoe wel al die mooie arrangementen uit al die content systemen weer opnieuw arrangeren in een herkenbare schoolomgeving. Ik word enthousiaster van het initiatief van NoorderPoort i.c.m. WIKIWIJS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten