vrijdag 4 april 2014

Game On! De verspelling van het onderwijs

Voor de verdiepingssessie viel mijn keuze op Game On! - Meer motivatie door gamification van het koning Willem I College. Ik geloof zelf sterk in het nut van het 'verspellen' van onderdelen van het curriculum, al is het alleen maar als werkvorm om lesstof op een andere manier in te oefenen. Ik zie in ieder geval de opbrengst voor mijn eigen leerlingen in het gebruik van simpele spelvormen als memoryspellen, kruiswoordraadsels en hotspotoefeningen.

De workshop, we moesten echt aan de gang, begon met een indrukwekkende video, Sight, die de nabije toekomst (misschien zelfs het NU?) van virtual reality en Google Glass verbeeldde.

Voor Sem van Geffen en collega's is het zonneklaar dat spellen een belangrijk onderdeel van en hulpmiddel bij het leren zijn. Ze hanteren een simpele methodiek: neem een bestaand spel, doorgrond het DNA van dat spel en muteer het daarna zodanig dat het geschikt is voor je eigen onderwijs. En bij muteren is het heel goed mogelijk dat je onderdelen van andere spellen toevoegt.

De opdracht die we kregen luidde dan ook een spel ter hand te nemen, de bedoeling en essentie daar van te benoemen en vervolgens een idee te genereren om het in gemuteerde vorm in te zetten in je onderwijs.

Mijn ervaring was, dat het in het begin lastig is los te komen uit de conventie van het spel dat je voor je hebt. Maar op een gegeven ogenblik zie je dat er eigenlijk geen grenzen zijn en toen kwamen de ideeën haast vanzelf.

Sem heeft een community of practice rond verspelling in het leven geroepen, www.missionstart.nl waar iedereen lid van kan worden. Een vervolgbijeenkomst staat gepland op 22 mei a.s., vanaf 13:00 uur in de School voor de Toekomst. Daar kan iedereen naar toe die verspelling een warm hart toedraagt. Mijn eigen eerste concept staat al in de steigers!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten