woensdag 2 april 2014

Invoering studentvolgsysteem is een weerbarstig project

Jaap de Mare is programmamanager voor Gilde opleidingen. De ondertitel is "Ondersteuning van de onderwijsprocessen vereist evenwicht tussen uniformiteit en pluriformiteit". Hij prikkelt gelijk door te stellen: "een gemiddelde VO school is beter geautomatiseerd dan een MBO, die wentelen in speciaalheid." 

Omdat het prikkelt gelijk mijn eigen commentaar:
Ik vind er wel op af te dingen natuurlijk. De IT infrastructuur lijkt me gemiddeld genomen verder ontwikkelt, als het gaat over systemen voor begeleiding dan speelt schaalgrootte de MBO's juist parten. Een grote VO school is nog steeds klein in vergelijking met een klein MBO, uniforme systemen implementeren lijkt me dan makkelijker. De diversiteit van opleidingen binnen één MBO instelling lijkt me groter. En het verschil in functionaliteitsbehoefte dus ook. De uitdaging ligt dus in zijn motto: hoe doe je met één systeem voor begeleiding recht aan diversiteit?

De fases die doorlopen zijn, zijn herkenbaar: processen in kaart brengen, systeem voor studentadministratie invoeren en daarna doorstarten met resultaatbeheer, begeleiding en BPV. Hij pleit er sterk voor om in het geval van begeleiding geen 'centrale' drempels op te werpen. De projectmatige aanpak hiervoor is geen 'ontwerpproject' (blauwe kleur van verandering, etc.) maar meer een 'ontwikkelproject'. Om hier handen en voeten aan te geven laat hij een analyse zien, waarbij processen geplot worden op twee assen:
  • Kent het proces veel of weinig afhankelijkheden?
  • Kent het proces centrale of decentrale regie?
Afhankelijk van het kwadrant, kies je voor een ontwerpproject of juist een ontwikkelproject. In het geval van begeleiding dus de laatste. Kenmerkend was dat verschillen tussen sectoren OK waren. Tegelijkertijd werd het eigenaarschap in de teams gelegd. (Als je iets heel complex vraagt en wilt inrichten, ga je gang.)

Zijn boodschap voor begeleiding: ga niet één werkwijze afdwingen. Laat dat aan een team zelf over.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten