woensdag 2 april 2014

Richten van ict

Een samenwerking tussen ROC de Leijgraaf en Learningmatters om lesmateriaal te digitaliseren. Aanleiding was de bedrijfsopleiding die voor Jumbo verzorgd wordt, maar inmiddels wordt de ontwikkelde methodiek ook in andere opleidingen gehanteerd. Doel: de versplintering van allerlei lesmaterialen  beperken, meer structuur in de opleidingen krijgen en ict een prominentere plek in het onderwijs geven. Het moest leiden tot een vorm van blended learning, waar een grote plaats is ingeruimd voor de zelfstandigheid van de leerling en het lesmateriaal altijd beschikbaar is, plaats, tijd en systeem onafhankelijk. Een andere kwaliteitseis was schermvriendelijkheid, dus niet scrollen door pagina's lange documenten.
Er werd uitgegaan van de mogelijkheden van de docent met als argument dat wanneer deze het lesmateriaal kent en de toegevoegde instrumenten kan hanteren, dat in het belang van de leerling is; een duo-schap tussen docent en leerling. Men hanteert het geschreven materiaal als basis (o.a.boek) en dat verrijken met de technologische mogelijkheden. Metadatering is daarbij nog een aandachtspunt.Tooling gebeurt met powerpoint, dat daarna nog een korte bewerking ondergaat. Op een vraag uit de zaal werd bevestigend geantwoord dat het nog erg fontaal lesgeven georienteerd is. Er wordt nu steeds gezocht naar welke werkvormen geschikt zijn om tijdens de lessen in te zetten. Technisch detail: nu wordt nog veel uitgeleverd via de elo, It's learning, maar men wil, mede uit kostenoverwegingen, naar uitlevering vanuit een eigen onderwijsmagazijn.
Deze presentatie paste niet in mijn conferentiethema.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten