woensdag 2 april 2014

Talking Head

Hoe onthoud ik dat wat tijdens een presentatie wordt verteld? Door gebruikte statements, nieuwe termen en tools te noteren. Dit heb ik gedaan bij de drie presentaties die ik vandaag heb gevolgd.
Ik geef er enkele; 'Het gaat om de meerwaarde die het brengt in een team.' Dit werd verteld bij de presentatie over de leergang;  Elke docent ICT-competent. Een leergang die wordt aangeboden bij het NOVA-college in het kader van het professionaliseringstraject LB-LC. En de slogan; 'Spread the word', werd hierbij onderschreven.
De tool TodaysMeet werd ingezet om een interactief karakter aan de presentatie te geven. Dit is een tool waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld in een besloten kring.

'Het heeft prioriteit om eerst in de organisatie de visie op examinering helder te krijgen'. In de 2e presentatie werd aan de hand van het instrument PE 2.0 (procesarchitectuur examinering) de situatie geschetst bij ROC Ter AA met betrekking tot de het borging van de examens. Het getoonde kwaliteitsinstrument (een product van samenwerking tussen CINOP en examenfunctionarissen van MBO's) geeft richting aan dit proces. 'Het is een instrument om in gesprek te gaan met collega's'.  

De laatste presentatie was de leukste en de boeiendste, alleen al omdat Hans Steeman ons een kijkje in de keuken gaf. Hij toonde een weblecture zoals deze wordt gebruikt bij de zorgopleiding in Boxmeer van ROC Nijmegen. Voor mij interessant omdat ik zelf werkzaam ben bij een zorgopleiding.
Hans ving aan door eerst input te vragen aan de toehoorders en de vragen meteen in het tool Trello te noteren. Deze werden getoond op het beeldscherm. Een paar statements: 'Van een slechte presentatie wordt de les niet beter met een weblecture'. 'Een weblecture is geen vervanging van de les, het blijft een hulpmiddel'. De presentatie werd verder ondersteund door tips en adviezen met de zaal te delen. Eén belangrijke tip: 'Ontzorg de docent.' Zorg ervoor dat wanneer de docent gaat werken met weblectures de drempel niet te hoog is. Dit voorkom je door te zorgen dat alles werkt en dat de docent zich niet druk hoeft te maken over de apparatuur.
Tot slot de term Talking Head, die kende ik niet. Niet iedere docent is geschikt om als Talking Head te fungeren in een weblecture. Gevoel voor de camera en een rustige, duidelijke stem zijn een must voor een mooie weblecture. Ik ben al aan het oefenen voor de spiegel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten