woensdag 2 april 2014

Toekomst Atelier Leertechnologieen

Studio T is een pilot binnen Helicononderwijs. Men wil innovatieve leertechnologie inzetten om onderwijs interessanter te maken, vooral om leren en werken meer te integrerren. De opleiding is ontvreden over de leeropbrengsten in de bpv en over de positionering van leerlingen in de stage. Het streven is om van informeel naar formeel leren te komen tijdens de stage.

In het Toekomst Atelier wordt antwoord gegeven op de leerbehoefte van leerling en probeert de opleiding grip te houden op het proces. Leerling zorgt voor de input, docent voor inhoud en proces. Het traject staat niet van tevoren vast. Leertechnologie is de verbindende factor.

Helicon heeft uit de SBL-competenties er 8 gedistilleerd die voor de bpv gelden. Op basis van de fase in de opleiding wordt een leerarrangement bepaald, dit arrangement geldt voor alle leerlingen in de groep, maar zij gaan er op een verschillende manier doorheen. In begeleidingsbijeenkomsten wordt de voortgang in het arrangement gemonitord. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal verbeterpunten.

Praktische demo van het concept.
Er wordt gebruik gemaakt van een interactief device. Casus is een video die ingebracht is door een leerling, een gesprek tijdens de bpv. De leerling signaleert aan de hand van dit gesprek dat hij een probleem heeft en roept de hulp van zijn medeleerlingen in. De opdracht is de video te bekijken en daarna verschijnt er een opdracht. De video moet nogmaals bekeken worden en de 8 mensen die aan de device staan mogen max 6 kritische momenten in het gesprek markeren. Vervolgens moeten deze medeleerlingen met deze gemarkeerde momenten aan de gang. De opdracht is al die momenten te reduceren tot drie momenten, waar ieder het mee eens is. Dit gebeurt al schuivend en slepend met fragmeneten. Er ontstaat nu een betekenisvolle dialoog  tussen de leerlingen, waarin ze moeten motiveren waarom ze ergens voor gekozen hebben.

Na deze sessie volgt er na een korte periode, 1 a 2 weken, een leergame (via een app) met behulp waarvan de verbeterpunten uit het proces vastgesteld worden.
De ervaring tot nu toe is dat de leerlingen enthousiast zijn, aangeven veel te leren. Voor iedereen is de integratie tussen leren en werken/stage veel duidelijker geworden. Bijkomende effect is dat er ook aantoonbare opbrengsten voor het leerbedrijf zijn.

Deze presentatie/workshop paste prima in mijn conferentiethema.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten