woensdag 2 april 2014

Van schaarste naar overvloed

Scholen zijn nog veelal gemodelleerd op het idee dat informatie schaars is. Dat idee is achterhaald, nu internet een tsunami van kennis ontsluit. De overvloed aan informatie betekent niet dat leren automatisch gemakkelijker wordt.

We moeten (onze leerlingen) leren om te gaan met de chaotische manier waarop informatie op ons afkomt en zelfgestuurd onze richting bepalen als het om leren gaat. Zie ook mijn column over Onderwijs in tijden van overvloed.


(Slides bij de keynote van Erno Mijland tijdens GROEI & bloei 2014)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten